Tarieven 2024:

Behandeling ca 30 min. € 47,-

Behandeling ca 50 min. € 67,-

 

Omdat Petra als A-therapeut is aangesloten bij de erkende beroeps­vereniging VBAG, NVST en RBCZ is bij de meeste verzekeraars vergoeding mogelijk via het aanvullende verzekerings­pakket.

Prestatiecodes:
24102 Shiatsutherapie
24017 Massagetherapie
24009 Voetreflexzone therapie
24005 Natuurgeneeskunde
24012 Energetische eclectische therapie

Hoe hoog de vergoeding is, is afhankelijk van je soort polis. Neem contact op met je eigen verzekeraar als je hier vragen over hebt.

 

Licentie RBCZ: kwaliteitskeurmerk

Petra heeft een licentie van de RBCZ. Dit is een onafhankelijke instituut, dat dienst­verleners in de gezond­heidszorg beoordeelt op opleiding en praktijk-voering. De licentie kan gezien worden als een kwaliteits­keurmerk voor behandelaars en artsen in de aanvullende gezond­heidszorg. Het staat garant voor een bepaalde kwaliteit van zorg in opleiding, bijscholing en praktijk­voering. Door het lidmaatschap van de RBCZ weet de client dat de praktijk een vertrouwd adres is. Tevens betekent het dat de therapeut onder­hevig is aan klacht- en tuchtrecht.

Hier vind je een beknopt overzicht van de vergoedingen voor alternatieve genees­wijzen door Nederlandse verzekeraars. Wil je meer informatie, neem dan contact op met je eigen verzekeraar. Consumentenbond.nl/zorgverzekering/vergoedingen/alternatieve-geneeswijze.

 

Goed om te weten:

  • Annuleren van behandelingen is tot een dag van tevoren geen probleem. Bij annuleren op dezelfde dag of vergeten afspraken wordt een No-Show tarief berekend: de helft van de geplande behandeling. Deze komt uiteraard niet voor vergoeding in aanmerking.
  • Betaling geschiedt per pin.
  • Bij immobiliteit is tegen dubbeltarief bezoek aan huis mogelijk.

 

Klachten

Petra is vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachten­functionaris QUASIR en de geschillen­commissie Stichting Zorggeschil, die door het ministerie van VWS zijn erkend. Bovendien staat ze ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht geregeld is.

 

Klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie

In geval van een klacht, kun je de hieronder beschreven stappen ondernemen:

  1. Het is belangrijk om je onvrede of klacht eerst met Petra te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en kom je er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk je onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan aan Petra voor. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek met je therapeut je onvrede of klacht op.
  2. Indien punt 1 toch niet het gewenste resultaat heeft, kun je contact opnemen met de Klachten­functionaris. Deze ondersteunt jou bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onder­zoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. De klachten­functionaris is gratis en onafhankelijk
  3. Indien punt 2 niet heeft geleid tot het door jou gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een Geschillen­instantie. Je klachten­functionaris kan je daarbij helpen. Deze geschillen­commissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillen­commissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als voor de therapeut. Een geschil indienen bij de geschillen­commissie kost €52,50. Dit bedrag krijg je terug als je in het gelijk wordt gesteld. De geschillen­commissie doet binnen 6 maanden uitspraak over jouw klacht.

Disclaimer:

De informatie op deze website is bedoeld voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor zijn/haar gezondheid en welzijn en die van zijn/haar kind. Het bezoeken van deze website is geen vervanging van een consultatie van de huisarts. Raadpleeg bij gezondheidsklachten of bij twijfel over jouw gezondheid altijd je arts of medisch specialist! Denk zelf goed na – neem geen onnodige risico’s.

Petra Kaemingk-de Lange ziet alternatieve therapieën zoals beschreven op deze website uitdrukkelijk als een aanvulling op de bestaande, reguliere gezondheidszorg. Petra Kaemingk-de Lange is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van informatie die op deze website is vermeld. De informatie kan onjuist of onvolledig zijn.
Hoewel de artikelen op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn geschreven, kunnen er desondanks onjuistheden in staan. Er kunnen onder medisch deskundigen/therapeuten nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikelen niet voorkomen. Petra Kaemingk-de Lange neemt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid over eventuele onvolkomenheden op de website.
Beschouw de artikelen op de website (of die van internet in het algemeen) nooit als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en ziekte. De artikelen op de website zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts. De teksten kunnen je wellicht enige algemene kennis en begrip bieden van natuurlijke geneeswijzen en gezondheid/heelheid in het algemeen maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van – of verbandhoudend met – je persoonlijke klachten of omstandigheden. Daarvoor moet je je wenden tot de behandelend arts.

Experimenteer niet met geneesmiddelen. Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot je zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende arts of aanbevolen zijn door een apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie. Verander ook nooit zelf de dosering van aan de voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies bij een apotheek of arts. Dit geldt ook voor alternatieve medicatie. Petra Kaemingk-de Lange kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheid en mogelijke gevolgen, ontstaan door het opvolgen van haar adviezen of voortvloeiende uit de door haar verstrekte informatie of voor het uitblijven van resultaten. Het gebruik van informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.

Petra Kaemingk-de Lange is niet aansprakelijk voor verlies/schade door gebruik van deze website. Tevens is ze niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht en/of voortvloeit uit of in enig verband houdt met het gebruik van deze website of voor aan deze website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Petra Kaemingk-de Lange liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen. Petra Kaemingk-de Lange is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Petra Kaemingk-de Lange geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
De informatie op of via deze website, inclusief deze disclaimer, kan op elk moment zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

KvK-nummer: 04077417

Wil je iets gebruiken van deze website? Overleg altijd eerst met Petra voordat je iets kopieert.