Visie

Stress en verveling staan waarschijnlijk vaker aan de basis van veel lichamelijke, geestelijke, psychische en emotionele ongemakken dan we denken. Wanneer we lang­durig bloot­staan aan stress of verveling, gebeurt er iets in ons lichaam. Onze cellen raken over- of onder­prikkeld. Het evenwicht tussen ontspannen en inspannen, tussen geven en nemen, tussen rust en werk, plezier en routine raakt steeds verder zoek. Daardoor raken ons autonoom zenuw­stelsel en ons hormonale systeem uit evenwicht.

visie praktijk openhart
inpiratie praktijk open hart

Ons lichaam zoekt dan een 'alternatief' evenwicht en waarschuwt ons via subtiele signalen dat er iets moet gebeuren. We zijn vatbaarder voor ziektes en kwalen. Krijgen pijnklachten, slapen slechter, voelen ons vaker moe, geprikkeld, lusteloos, angstig enz. Wanneer deze klachten lang duren en je belemmeren is het goed om aan de bel te trekken. Veel mensen vinden dan baat bij manuele massage­therapie. Het verloren evenwicht in het autonoom zenuw­stelsel wordt weer hersteld. Ook wordt de door­bloeding verbeterd. Daardoor kunnen klachten verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Bovendien heeft het regel­matig (gewenst) aangeraakt worden een positieve invloed op hoe we ons als mens voelen en onszelf waarderen.


De kracht van de raakbaarheid
Raakbaar kunnen en durven zijn. Je durven laten raken door warme handen en liefde­volle ogen. Door de schoon­heid van jezelf... van de ander. Je durven laten raken door het anders zijn... Door alles wat het leven je brengt, je verleden, je heden, je toekomst. Je durven laten raken door alles wat er van binnen in je leeft. En door alles wat er van buiten op je afkomt.

Door raakbaar te durven zijn, ontwikkelen we onze eigen kracht, ontwikkelen we bewust­zijn. We ontwikkelen levenszin, levens­lust, levens­genot. Als we de ruimte voor raakbaarheid krijgen, is er veiligheid om te zijn wie we werkelijk zijn. Deze veilig­heid schept rust en een betrouw­bare sfeer. En zo komt onze Ware Natuur tot uiting. Je bent wie je bent. Je laat zien wat er is. Waar-achtig. Oer-spronkelijk. Oprecht. Betrokken. Liefdevol.

Raakbaarheid ontwikkel je door alles te laten zijn zoals het is. Door te leven met de Natuur. Door de stilte in je zelf en anderen op te zoeken. Door je hart te openen. Door regel­matig met warmte en respect aangeraakt te worden. Als elk mens elke week een massage zou ontvangen, zou onze samen­leving sprankelen van oorspronkelijkheid. In het buitenland is veel onderzoek gedaan naar Touch therapy (massage en aanverwante behandelingen). Daaruit blijkt dat massages ons helpen om weer­baarder en sterker in onze schoenen te staan, juist door ons te durven laten raken.
 -  Pleidooi voor CAM; artikel dr J. Sauter (jpg)
 -  Interview met Prof. Paul Hugenholtz, cardioloog; fitmetvoeding.nl (pdf)
 -  Medicijnentekort? Leefstijl is probleem; Yassir van Unen; nd.nl/opinie (pdf)